Աբրահամյան Սուրեն Սերգեյի, Գիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-