Լալայան Ասատուր Ալեքսանդրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-