Ֆրունջյան Բենիամին Տիգրանի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-