Գևորգյան Մարիամ Ռաֆիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-