Եսայան Լազար Կարլենի, ԲժշկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

Պրոֆեսոր