Ռամեզան Ֆահրադ Սայիդ, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-