Հովսեփյան Գոռ Հրաչյայի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-