Աբգարյան Դավիթ Կամոյի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-