Սարգսյան Լուսինե Կառլենի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-