Մայիլյան Ֆիրուզա Նորայրի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-