Սեդրակյան Արա Գրիգորի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր