Սահակյան Կարեն Էդուարդի, Գիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-