Հարությունյան Զարուհի Վարդանի, Գիտությունների թեկնածու