Գաբրիելյան Արմինե Արարատի, Գիտությունների թեկնածու