Հարությունյան Իրենա Վազգենի, Գիտությունների թեկնածու