Հակոբյան Հովհաննես Համլետի, Գիտությունների թեկնածու