Մարտիրոսյան Արտակ Արտուշի, Տնտեսագիտությանթեկնածու