Կարապետյան Սիրանուշ Անդրանիկի

Ընթացիկ պաշտոնը

Սոցիալական գիտութոյւների և իրավունքի ֆակուլտետի գործավար, Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան, Հումանիտար գիտությունների և արվեստի