Գրիգորյան Նարեկ Հրանտի

Ընթացիկ պաշտոնը

ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ավագ գիտնական-վերլուծաբան, Քաղաքագիտության բաժնի ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ