Շահվալադյան Նաիրա Վլադիմիրի, Գիտությունների թեկնածու