Հարությունյան Մանե Գեղամի, Գիտությունների թեկնածու