Մոհամմադի Սառա Մալեք, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը