Սահակյան Գոհար Կարենի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու