Համբարձումյան Լուսինե Սամվելի, Տնտեսագիտությանթեկնածու