Ավետիսյան Մարիանա Սամվելի, ՀոգեբանականԳիտությունների թեկնածու