Կիրակոսյան Նարինե Լեռնիկի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Կառավարման ամբիոնի վարիչ, Եվրոպական համալսարան