Սելիմյան Հարություն Գևորգ

Ընթացիկ պաշտոնը

-Համայնքապետ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի