Սելիմյան Հարություն Գևորգ, ՊատմականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-Համայնքապետ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի