Գրիգորյան Տիգրան Արշակի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու