Արիան Զադ Համիդ Հեյդարի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու