Տեփոյան Լիպարիտ Պետրոսի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր