Մելիքյան Լիլիթ Գուրգենի, ՀոգեբանականԳիտությունների թեկնածու