Սայիյան Ռուզաննա Նորիկի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

ՄՄՀ դասախոս, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, Հայ նոր գրականության բաժին