Գրիգորյան Մելինե Արծրունի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու