Մարտիրյան Դավիթ Արմենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու