Ոսկանյան Դավիթ Սահակի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու