Սարգսյան Բագրատ Կարենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու