Խալատյան Վիգեն Հայկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու