Աբու Զաիդ Ալի Մուսա

Ընթացիկ պաշտոնը

Նախագծերի բաժնի վարիչ