Կարապետյան Արամ Տալվորիկի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Դոցենտ