Վերեշչագին Գրիգորի Վիկտորի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

պրոֆեսոր