Մկրտչյան (Պետրոսյան) Հեղինե Արամի

Ընթացիկ պաշտոնը

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ, Հայ-Ռուսական համալսարան, Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն