Դավթյան Մհեր Արայիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու