Դեմիդենկո Գեննադի Վլադիմիրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

պրոֆեսոր