Ազատյան Նաիրա Մուշեղի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու