Կարապետյան Վռամ Վլադիմիրի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-