Մուսեյան Ռուզան Լևոնի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու