Բարսեղյան Հայրապետ Ալեքսանի, ԲժշկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-