Հովհաննիսյան Հրաչյա Գարեգինի, Գիտությունների դոկտոր