Ճուղուրյան Արմեն Գևորգի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-