The dioceses of the Armenian Apostolic church of Iran (history and relevance)

2021
Confirmed
Ընդդիմախոս Է․Մինասյանի կարծիքը
Է․Մինասյան (1.18 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Հարությունյանի կարծիքը
Ա․Հարությունյան.pdf (1.26 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (1.94 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Անդրիկյան (1.03 MB)